مدت زمان برگذاری دوره هر دوره با توجه به محتوای دوره متفاوت بوده همچنین شمامیتوانید طول دوره هارا در این لینک مشاهده کنید. لازم به ذکر است در صورت نیاز امکان تغییر مدت زمان برگذاری دوره ها با هماهنگی واحد آموزش وجود دارد.

هزینه برگذاری دوره به دو صورت قابل محاصبه است 

1 – به صورت نفر ساعت با محتوای دوره 

2 – به صورت روزانه که در هر دو صورت استعلام از واحد حسابداری ضروری است. 

پس از پایان دوره گواهی های حضور در دوره طی دو روز کاری تهیه و به نشانی فراگیر ارسال میگردد و یا در اختیار مسئول متقاضی قرار میگیرد اما صدور گواهینامه های قبولی در دوره (مدارک کد دار که دارای کد بین المللی هستند)پس از پایان دوره امکان تغییر تاریخ آزمون را دارند که جد اقل 15 روز و حد اکثر 2 ماه پس از قبولی در آزمونهای تئوری و متعاقب آن آزمون عملی گواهینامه افراد در سایت فنی و حرفه ای بارگذاری میگردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخص صدور گواهینامه های واحد آموزش هماهنگ بفرمائید.

سازمان فنی و حرفه ای کشور در کنار وزارت علوم و زیر نظر وزارت کار ،رفاه اجتمائی کشور تنها نهاید صلاحیت دار صدور گواهینامه های مهارتی در کشور است لذا گواهینامه های صادر شده توسط این سازمان علاوه بر اعتبار بسیار بالا داخلی و بیش از 90 کشور جهان نیز معتبر میباشد.

بله برای این منظور ظمن تایین دقیق موارد درخواستی با واحد پشتیبانی هماهنگ کنید.

لطفا با واحد مالی و حسابداری هماهنگ بفرمائید.

حد اکثر تعداد نفرات مطابق سازمان فنی و حرفه ای 12 نفر در هرکلاس است به منظور برگذاری دوره خارج از تعداد مصوب فنی و حرفه ای با واحد پشتیبانی آموزش هماهنگ بفرمائید.

دوره های مجازی در نرم افزار sky room و adobe connect برگذار میگردد.

مطابق تعرفه اتهادیه برای مشاهده تعرفه اتهادیه اینجا را کلیک کنید.

طراحی این سیستم ها در صنایع و منطبق با استاندارد های مورد تقاضای کارفرما بوده و در شهر ها نیز منطبق با ضوابط سازمان های آتش نشانی هر شهر اجرا میشود.