با توجه به فعالیت آموزشگاه آتش بان به عنوان تنها آموزشگاه تخصصی و دارای مجوز در زمینه تدریس و آموزش مهارت شارژ خاموش کننده‌های دستی این شرکت در زمینه شارژ سیلندر نیز مطابق استانداردهای رایج عمل نموده و با بیمه کردن خاموش کننده‌ها پس از شارژ موجب آسودگی خاطر مصرف کنندگان شده است.

شارژ انواع سیلندرهای خاموش کننده اعم از پودرهای BC ، ABC و خاموش کننده‌های فوم، آب و گاز، هالوژنه و انواع بایو فومها در کارگاه شارژ آتش بان انجام می‌گردد.

انجام عمل تخلیه خاموش کننده، باز کردن شیر تخلیه و جداسازی تمامی متعلقات آن، تمیزکاری شیر و متعلقات آن، روغنکاری و تعویض اورینگهای

 

شیر، بررسی میلاب خاموش کننده و بررسی و تست مانومتر از اقداماتی است که در فرآیند شارژ برای تمامی خاموش کننده‌ها انجام می‌شود.

انجام شارژ در محل یکی از ابتکارات این شرکت است بدین صورت که به منظور بررسی و حصول اطمینان متقاضیان شارژ از روند انجام کار، امکان انجام شارژ در محل و در حضور متقاضی نیز میسر شده است. علاوه بر این موارد امکان حضور نماینده متقاضی شارژ در محل کارگاه در حین فرآیند شارژ سیلندرها نیز وجود دارد.